Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Nabídka aktivit, kterými lze vyplnit volný čas během školního roku i o prázdninách formou akcí středisek volného času, zájmových činností, mimoškolních soutěží, seminářů, projektů apod.

Adresář vedoucích oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ

2010-09-20 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Seznam vedoucích oddělení mládeže na krajských úřadech včetně kontaktních údajů - data platná od března 2009.

Dokumenty k uznávání neformálního vzdělávání

2010-06-23 Zdroj: Národní instiut dětí a mládeže MŠMT
Seznam dokumentů k uznávání neformálního vzdělávání zpracovaný v rámci projektu Klíče pro život.

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

2011-03-07 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Dům dětí a mládeže je největším střediskem volného času v Praze.  V rámci organizace pracuje přes 400 zájmových útvarů a 6 otevřených klubů pro mládež.

Měření kompetencí ve Funkčním studiu - zájmové vzdělávání

2011-05-25 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
K cílům Funkčního studia patří výchova kompetentnějších a výkonnějších vedoucích pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a rozvíjení jejich manažerských schopností.

Mezinárodní seminář "Německý jazyk a práce s mládeží"

2011-05-04 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Mezinárodní seminář se koná  27. 8.-24. 9. 2011 v Kasselu. Podmínkou přijetí je příslušnost ke skupině pracovníků s mládeží, přihlášky se uzavírají 15. června.

Nabídka vzdělávacích akcí NIDM na mapě i-katalogu

2010-08-30 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Možnost vybrat si vzdělávací akci v oblasti volného času a přihlásit se na ni máte ve vzdělávacím modulu (http://vm.nidm.cz). Nově si můžete prohlédnout nabídku akcí na mapách i-katalogů.

Pedagogická dokumentace pro ŠK, ŠD a SVČ

2010-02-28 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních - školní kluby, školní družiny, střediska volného času. Aktualizovaný přehled povinné dokumentace školských zařízení pro zájmové vzdělávání k 15.2.2009.

 

Projekt "Klíče pro život" představuje své dosavadní výsledky

2011-02-21 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Klíče pro život je čtyřletý národní projekt, na jehož realizaci se podílí MŠMT společně s NIDM. Jeho smyslem je dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže.

Publikace o výzkumech NIDM - neformální vzdělávání

2011-03-21 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Elektronické verze populárních publikací o výzkumech konaných v rámci projektu Klíče pro život týkajících se neformálního vzdělávání.

Samostatný vedoucí dětí a mládeže

2011-04-27 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
projektu Klíče pro život se připravuje uznávání neformálního vzdělávání. NNO pracující s dětmi a mládeží se zabývají ověřováním portfolia nezbytných kompetencí.