Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poradenské služby zahrnují dokumenty, jež poskytují informace o psychologicko-pedagogickém poradenství, prevenci sociálně patologických jevů, přehled linek důvěry, bezpečí, krizových center a středisek výchovné péče. Součástí poradenství je také informace o nabídce aktuálních rekvalifikačních kurzů a vysokoškolské poradenství.

Biofeedback - nejistý nadstandard nebo nevyužitá možnost?

2010-05-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický

Metoda biologické zpětné vazby si zasluhuje pozornost jako jeden z postupů při řešení problémů spojených s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (problematika ADHD a SPU).

 

Dítě s ADHD - termíny, definice, integrační praxe

2010-09-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál odboru 28 MŠMT - ADHD - termíny, definice, integrační praxe.

Informační portál Inkluzivní škola

2010-04-08 Zdroj: META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Nový informační portál  se zabývá začleňováním žáků-cizinců do českého školství. Je určen pedagogům, kteří se věnují integraci cizinců do českých škol.

Krajské koordinátorky pro oblast autismu

2010-01-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Adresář krajských koordinátorek - poruchy autistického  spektra.

Leváci

2009-08-10 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Leváctví, jeho příčiny, diagnostika a práce s levorukým dítětem, obtíže, s nimiž se učitel setkává. (13. 8.  Den leváků)

Pozastavení certifikací programů primární prevence

2009-10-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dnem 16. 7. byla příkazem ministryně pozastavena činnost Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v oblasti certifikací programů primární prevence. Do konce roku budou zveřejněny informace o novém certifikačním procesu pro rok 2010.

 

Spolupráce školy s pedagogicko-psychologickou poradnou

2008-09-12 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek, zkušenosti ze spolupráce s PPP, prevence sociálně patologických jevů, zlepšování vztahů mezi žáky ve třídě a budování žákovských kolektivů.