Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poradenské služby zahrnují dokumenty, jež poskytují informace o psychologicko-pedagogickém poradenství, prevenci sociálně patologických jevů, přehled linek důvěry, bezpečí, krizových center a středisek výchovné péče. Součástí poradenství je také informace o nabídce aktuálních rekvalifikačních kurzů a vysokoškolské poradenství.

Blog POSLEPU

2010-01-09 Zdroj: poslepu.blogspot.com
Blog POSLEPU byl na konferenci Online marketing pro neziskovky vyhlášen nejlepším blogem neziskové organizace za rok 2009.

Dítě s ADHD - termíny, definice, integrační praxe

2010-09-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál odboru 28 MŠMT - ADHD - termíny, definice, integrační praxe.

Informace k plánu pedagogické podpory a individuálnímu vzdělávacímu plánu

2016-11-08 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Informace k plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP). Šablony formulářů ke stažení. Metodika PLPP.

Informace k zajišťování asistenta pedagoga

2007-12-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

Informační portál Inkluzivní škola

2010-04-08 Zdroj: META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Nový informační portál  se zabývá začleňováním žáků-cizinců do českého školství. Je určen pedagogům, kteří se věnují integraci cizinců do českých škol.

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole

2009-01-08 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Informace o podmínkách  integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do tříd základní školy.

Krajské koordinátorky pro oblast autismu

2010-01-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Adresář krajských koordinátorek - poruchy autistického  spektra.

Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018

2017-04-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.

Speciální vzdělávání

2006-01-10 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
VÚP - Speciální vzdělávání - informace, aktuality.