Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poradenské služby zahrnují dokumenty, jež poskytují informace o psychologicko-pedagogickém poradenství, prevenci sociálně patologických jevů, přehled linek důvěry, bezpečí, krizových center a středisek výchovné péče. Součástí poradenství je také informace o nabídce aktuálních rekvalifikačních kurzů a vysokoškolské poradenství.

Bezpečný internet na ZŠ a SŠ v Evropě

2010-01-28 Zdroj: Eurydice
Publikace Education on Online Safety in Schools in Europe (Eurydice) shrnuje hlavní poznatky šetření zaměřeného na vzdělávání v oblasti bezpečného používání internetu na školách primární a sekundární úrovně ve 30 evropských zemích (v angličtině).

Chraňte děti před kyberšikanou

2011-01-07 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
VÚP systematicky upozorňuje na problém bezpečnosti internetu na Metodickém portálu prostřednictvím článků, digitálních učebních materiálů, wiki-příspěvků a diskusemi.

Kdo vás obětoval tabákovým koncernům

2012-06-25

Kdo vás obětoval tabákovým koncernům

Kyberšikana na vzestupu

2011-01-31 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek se zamýšlí nad aspekty, které zapříčiňují rychlý růst a šíření kyberšikany.

Kyberšikana na vzestupu - 2. část

2011-02-01 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek portálu VÚP se zamýšlí nad aspekty, které zapříčiňují rychlý růst a šíření kyberšikany.

MŠMT rozšířilo opatření k řešení šikany a kyberšikany

2016-09-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu pro rok 2017 ve výši 20 mil. Kč proto MŠMT aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. 

Nebezpečí zvané kybergrooming

2010-12-01 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Příspěvek K. Kopeckého na portálu VÚP Metodika se zaměřuje na techniky manipulace nezletilých obětí v rámci tzv. kybergroomingu.

Odborníci radí jak zabránit dětem, aby nepropadly drogám nebo hazardu

2009-03-10 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Alkohol, drogy a hazard jsou pro děti v ČR dostupné. Aby se děti nestaly závislé, měli by jim rodiče věnovat dostatek času a měli by mít i dostatek informací o návykových látkách.

Podávání žádostí o certifikace programů primární prevence užívání návykových látek

2011-08-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Žádosti o certifikaci programů primární prevence užívání návykových látek podávejte MŠMT nejpozději do 31.8.2011. Organizace bez platného certifikátu, které nepožádají o certifikaci, nemohou obdržet finanční prostředky v dotačním řízení pro oblast primární prevence užívání návykových látek na rok 2012.

Pompidou group - závěry z pracovní skupiny v Praze

2010-05-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zpráva v angličtině z pracovního jednání Pompidou group v Praze k evaluaci programů protidrogové prevence.