Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poradenské služby zahrnují dokumenty, jež poskytují informace o psychologicko-pedagogickém poradenství, prevenci sociálně patologických jevů, přehled linek důvěry, bezpečí, krizových center a středisek výchovné péče. Součástí poradenství je také informace o nabídce aktuálních rekvalifikačních kurzů a vysokoškolské poradenství.

Často opakované otázky

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Otázky kolem ukončování vyššího odborného vzdělávání.

Centrum pro studium vysokého školství

2008-09-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), veřejná výzkumná instituce. Základní a aplikovaný výzkum terciárního vzdělávání. Národní centrum distančního vzdělávání. Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (poradenská a konzultační činnost v oblasti akademického uznávání dokladů o vzdělání).

Dům zahraniční spolupráce

2012-12-31 Zdroj: Dům zahraničních spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity v oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a MŠMT.

 

Europass usnadní pohyb zaměstnanců po Evropě i žádání o práci

2009-05-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Europass je soubor 5 dokumentů, které vypovídají o tom, jaké má jejich nositel vzdělání, osobní kompetence, jazykovou a odbornou kvalifikaci a zkušenosti z evropského trhu práce. Europass, jehož struktura je jednotná pro celou EU, má zjednodušit a zpřehlednit situaci jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

Formulář žádosti - pro účely státní sociální podpory

2011-05-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Formulář žádosti o posouzení postavení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.

Informace MŠMT pro účastníky rekvalifikačních kurzů

2010-10-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT na základě zákona o zaměstnanosti  akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce.

Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů

2010-09-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rady a doporučení pro účastníky rekvalifikačních kurzů.

Kariérové poradenství v ČR by se mělo zlepšit

2011-04-21 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
O zlepšení úrovně kariérového poradenství se jednalo 19. dubna na konferenci v Olomouci. Byl zde představen projekt VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.

Portál AUTANASBAVI.CZ

2008-12-20 Zdroj: autanasbavi.cz
Nový portál s informacemi  o možnostech studia technických oborů a uplatnění v automobilovém průmyslu spustilo Sdružení automobilového průmyslu v rámci kampaně "Auta nás baví", jejímž cílem je získat pro toto studium žáky 9. ročníků základních škol.

Postup při uznávání akademické kvalifikace

2010-09-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace o postupu při uznávání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části získané v zahraničí (nikoli pro zdravotní a sociální účely).