Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Přehled legislativních materiálů nutných pro zřízení MŠ a MŠ, s.r.o.

2008-04-15 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Vyhlášky a zákony platné pro zřízení mateřských škol.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

2011-05-05 Zdroj: Portál veřejné správy
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

2010-06-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.