Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Digitální učební materiály aneb Poskládejte si svou hodinu

2007-12-13 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Digitální učební materiály - jsou novinkou, se kterou se na Metodickém portálu www.rvp.cz potkají jeho návštěvníci již od 12. prosince na adrese http://dum.rvp.cz. Jde o garantované materiály, které jsou připravené přímo pro použití ve vyučování. Patří mezi ně pracovní listy, prezentace, audio a video soubory.

Metodická podpora k upravenému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

2013-03-27 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP spuštěný na Metodickém portálu www.rvp.cz

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV

2017-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin.  O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost) je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky. (č. j. MSMT-7019/2017)

Upravený RVP pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013

2013-02-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává Opatřením ministra č.j. MSMT-2647/2013-210 , kterým se mění RVP pro základní vzdělávání, upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.9.2013.

Veřejná diskuze k úpravám RVP ZV

2012-10-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Na Metodickém portálu www.RVP.cz veřejná diskuse k úpravám RVP ZV.