Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

2011-05-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Strategický dokument, který stanovuje základní úkoly v péči o mladou generaci. Obsahem koncepce je formulace obecných problematik v  jednotlivých oblastech týkajících se mladé generace a souhrn konkrétních střednědobých úkolů jednotlivých orgánů.

Úmluva o právech dítěte

2011-07-21 Zdroj: Portál veřejné správy
Sdělení č. 104/1991 Sb. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 49 odst. 1 dnem 2. září  1990. Pro  Českou a Slovenskou Federativní republiku vstoupila v
platnost dnem 6. února 1991. (práva dětí)