Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro mimořádně nadané děti a žáky

2011-03-10 Zdroj: Institut pedagogicko-psychologického poradenství
Materiál vychází z informací poskytnutých psychology a speciálními pedagogy pedagogicko-psychologických poraden v oblasti péče o nadané ve školním roce 2009/10.

Bab.La slovník

2013-10-09 Zdroj: bab.la
Oboustranný anglicko-český slovník obsahuje více než 140 000 slov a slovních spojení s gramatikou, výslovností, synonymy a vzorovými větami. Je pravidelně aktualizován a k dispozici je i fórum, kam mohou uživatelé přidávat své dotazy.

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň základního vzdělávání

2015-01-05

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň základního vzdělávání

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011. Publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Česká školní inspekce 2013)

Zpracovali: Milan Hejný, Jitka Houfková, Darina Jirotková, Veronika Laufková, Dana Mandíková, Karel Starý a kol.

Evropské jazykové portfolio

2014-02-14 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
On-line aplikace EJP www.evropskejazykoveportfolio.cz je dostupná zdarma všem uživatelům. Nabízí různé verze pro čtyři věkové kategorie: 0-11, 11-15, 15-19, 19+ ve čtyřech jazykových mutacích - české, anglické, německé a francouzské.

Gramotnosti ve vzdělávání - Matematická gramotnost

2011-05-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Kapitola Matematická gramotnost je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání, kterou bude VÚP postupně zveřejňovat na Metodickém portále www.rvp.cz.

Informační a komunikační technologie ve škole

2010-03-01 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
VÚP vydal metodickou příručku pro vedoucí pracovníky ve školách a ICT metodiky. Publikace je určena ZŠ, ale inspiraci a poučení z ní mohou čerpat i pedagogové jiných typů škol.

Jak uspět u maturitní písemné práce z českého jazyka

2012-08-16 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Plnou verzi metodické příručky, která je určena maturantům i jejich učitelům, si mohou zájemci počínaje dnešním dnem stáhnout z webu CZVV.

Manuál pro tvorbu ŠVP ZUŠ

2010-10-31 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Základní umělecké školy mohou využít Manuál pro tvorbu ŠVP. Stáhnout jej lze na stránkách rvp.cz.

Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

2011-06-09 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce.

Matematické úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání

2011-06-09 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce.