Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

1. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

2009-12-15 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Bulletin národního projektu Cesta ke kvalitě má pomoci školám při autoevaluačních procesech. Zabývá se řešením otázek vlastního hodnocení školy.

2. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

2010-04-06 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Druhé číslo bulletinu je zaměřeno na počáteční fázi autoevaluace: analýzu aktuálního stavu, plán autoevaluace a volbu kritérií a indikátorů. Téma se  prolíná se v odborných článcích i článcích věnovaných zkušenostem škol a ředitelů.

Informační bulletin České školní inspekce

2017-04-20 Zdroj: Česká školní inspekce
Ve vydání naleznete: ČŠI zahájila realizaci projektu Komplexní systém hodnocení; Mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání; Reporty ČŠI pro školy i kraje; Ověřování výsledků vzdělávání.

Maturitní zpravodaj

2008-10-07 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Zpravodaj je určen odborné pedagogické veřejnosti a řídícím pracovníkům veřejné správy ve školství. Potřebné informace zde však může nalézt i laická veřejnost. Maturitní zpravodaj vydáváme několikrát ročně počínaje 7. 10. 2008, kdy vyšlo první číslo.

Maturitní zpravodaj č. 23 - Úskalí zkoušky z matematiky

2014-02-10 Zdroj: Centrum pro zjišťování vsledků vzdělávání
První letošní tematické číslo Maturitního zpravodaje zaměřené na jednu zkoušku. V průběhu února a března bude CERMAT informovat letošní maturanty také o dalších předmětech, které si žáci závěrečných ročníků středních škol volili v rámci svého zkušebního portfolia.

Nové číslo bulletinu Mozaika - červenec 2011

2011-07-17 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Červencové číslo Bulletinu evropských příležitostí píše o programu Leonardo da Vinci, o participaci mladých a o zkušenostech individuální mobility programu Comenius.

Rozhledy časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

2011-08-30 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Státní těsnopisný ústav začíná přijímat objednávky na nový ročník časopisu Rozhledy.

Vyšlo červencové číslo Inspiromatu

2011-07-11 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Vyšlo letní číslo Inspiromatu, měsíčníku pro práci s dětmi a mládeží, který vydává NIDM ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT.

Vzdělávání 3/2013

2013-10-08 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Třetí číslo čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání přináší informace o nezaměstnanosti absloventů, kariérovém poradenství, projektu UNIV a v samostatné příloze se věnuje cizím jazykům na školách.

Zpravodaj 10/2013 - odborné vzdělávání v zahraničí

2013-10-22 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Nejen o zajišťování kvality ve finském odborném vzdělávání a přípravě a o kariérním poradenství v Anglii a Walesu.