Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

...a kde jsi ty?

2010-12-13 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
3. díl publikace s inspirativními projekty programu Mládež v akci. Je určen mladým lidem a pracovníkům s mládeží.

Logika, statistika a kombinatorika na 1. stupni základní školy

2011-07-23 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Ukázka z diplomové práce na téma „První setkání s logikou, kombinatorikou a statistikou“. V článku na Metodickém portálu NÚV najdete inspiraci do hodin matematiky.

Přehled zdrojů k problematice boje s korupcí pro učitele středních škol

2013-10-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přehled vznikl na základě úkolu pro školství ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Cílem je pomoci učitelům při seznamování žáků s problematikou korupce a korupčního jednání a při vytváření jejich právního vědomí a právní odpovědnosti.

Překladové slovníčky základních pojmů učiva ZŠ

2010-02-02 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Překladové slovníčky základních pojmů učiva pro ZŠ. Překlady do ukrajinštiny, ruštiny, vietnamštiny a angličtiny. 

Srovnávací studie o situaci mládeže v zemích Visegrádské skupiny

2013-05-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zpráva se detailněji zaměřuje na 4 oblasti: 1. Zaměstnanost a podnikání mládeže; 2. Dobrovolné aktivity a jejich mezinárodní dimenze; 3. Participace mládeže; 4. Neformální vzdělávání. Přináší i příklady dobré praxe v těchto oblastech. (v angličtině) 

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2012

2013-05-24 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Přehled informací od oborové struktury žáků přijatých do středních a vyšších odborných škol až po informace o nezaměstnanosti absolventů škol a analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR i v EU.