Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Evropské peníze na vědu a výzkum potečou dál

2011-04-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Na národní úrovni došlo k pozastavení tzv. certifikace výdajů, tedy procesu, který nemá přímý dopad na příjemce dotací a čerpání finančních prostředků.

Hodnocení výzkumných organizací v roce 2010 - 3. etapa

2010-09-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT obnovilo negociace projektů regionálních výzkumných center a center excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ministerstvo školství zaslalo do Bruselu poslední velký projekt

2011-01-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Projekt představuje unikátní evropské centrum pro výzkum v oboru biotechnologie a biomedicíny, které vyroste ve Vestci u Prahy. 

MŠMT posílá 1,5 miliardy korun na podporu vytváření výzkumných týmů

2011-03-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství schválilo celkem 54 projektů v rámci ukončeného 2. kola Výzvy v oblasti Lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt Hodnocení kvality vysokých škol

2006-01-10 Zdroj: Centrum pro studium vysokého školství
Cíle projektu LS0601 Hodnocení kvality vysokých škol - 2. etapa, závěrečná zpráva, seznam výstupů.

Projekt Kvalita I

2005-04-07 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Cílem projektu Kvalita I je rozšířit systém pedagogické evaluace na různých úrovních, tím podporovat kvalitu
vzdělávání a podpořit kurikulární reformu.

Středoevropský technologický institut CEITEC

2011-06-02 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
EU schválila projekt CEITEC, jehož prostřednictvím vznikne v Brně vědecko výzkumné pracoviště se špičkově vybavenými laboratořemi a unikátními technologiemi.

Výsledky souhrnné analýzy k postavení dalšího cizího jazyka u nás a v Evropě

2010-12-23 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Analýza VÚP popisuje postavení dalšího cizího jazyka na českých základních školách a na školách v Evropě. Navrhuje možné řešení problematiky dalšího cizího jazyka v základním vzdělávání v ČR od školního roku 2012/2013.