Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

65 tisíc absolventů dostane k vysvědčení Europass

2013-06-27 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
S maturitním vysvědčením, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostane víc než polovina absolventů středních škol dodatek k osvědčení - dokument Europassu popisující obsah a úroveň studia. Využijí jej ti, kdo se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo se v zahraničí ucházejí o práci.

Často kladené otázky ke vzdělávání v Evropě

2008-01-02 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Odkaz na  webové stránky ÚIV - EURYDICE  na rubriku Často kladené otázky. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke vzdělávání v Evropě jsou čerpány především z publikace Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005 (Key Data on Education in Europe 2005).

Doporučení k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení

2008-06-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doporučení k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) je nástroj, který má zajistit jednotný přístup k otázce popisu kvalifikací a pomoci členským státům, zaměstnavatelům a jednotlivcům srovnávat kvalifikace získané v rámci různých systémů vzdělávání a odborné přípravy členských států EU. 

Doporučení rady a zástupců vlád členských zemí EU

2011-02-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dokument Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o aktivním začleňování mladých lidí: boj proti nezaměstnanosti a chudobě (2010/C 137/01).

Europass otevírá dveře ke studiu a práci v Evropě

2011-03-01 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není oficiálním certifikátem, ale přináší souhrnný popis kvalifikace občana.

Europass používají miliony lidí v celé Evropě

2012-06-18 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU. Díky Europassu a jeho propojení s ostatními evropskými nástroji (EQF, ECVET) jsou dovednosti a kvalifikace lidí mezinárodně srozumitelné.

Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems

2011-05-01

Eurypedia is a new Eurydice product that aims at presenting the most comprehensive and accurate picture of education systems and reforms in Europe. The site covers 38 European education systems within the 33 countries participating in the EU's Lifelong Learning Programme (all 28 EU Member States as well as Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland and Turkey).

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php

Evropský den jazyků - 26. září

2013-08-08 Zdroj: Evropské středisko pro moderní jazyky
Evropský den jazyků (EDJ) pořádá a koordinuje Rada Evropy. Webové stránky vytvořilo Evropské středisko pro moderní jazyky ve spolupráci s Odborem jazykové politiky.

Evropský rámec kvalifikací (EQF)

2008-10-17 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework) jako nástroj podpory celoživotního učení zahrnuje všeobecné vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a odbornou přípravu i vysokoškolské vzdělávání.

Klíčové kompetence v celoživotním vzdělávání

2007-02-21 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Referenční rámec ke klíčovým kompetencím v celoživotním vzdělávání vydaný Evropskou komisí definuje 8 klíčových kompetencí.