Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Dokumenty obsahující informace o vzdělávání cizinců u nás a našich žáků v zahraničí jsou užitečné pro ty, kdo se zajímají o mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Vedle seznámení se školskými systémy v cizině zde naleznou informace o mezinárodních projektech a spolupráci ve vědě a výzkumu.

Aktivity oddělení zahraniční spolupráce NIDM

2006-01-13 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže
Popis aktivit oddělení zahraniční spolupráce NIDM. 

Aktivity OECD ve vzdělávání

2009-06-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stručné informace o aktivitách Organizace pro hosporářskou spolupráci a rozvoj ve vzdělávání; programy INES a PISA.

Aktivity VŠ v oblasti studií evropské integrace

2010-02-16 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
V kompendiu českých projektů programu Jean Monnet najdete informace o aktivitách a publikační činnosti našich VŠ v oblasti studií evropské integrace.

Boloňský proces - Boloňská deklarace

2006-06-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V červnu 1999 podepsali ministři odpovědní za vysoké školství 29 evropských zemí deklaraci o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010, tzv. Boloňskou deklaraci. Přijali program, který se stal akčním plánem rozvoje vysokého školství v Evropě do roku 2010.

Česká národní agentura Mládež - program Mládež v akci

2007-10-01 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže
Česká národní agentura Mládež (ČNA Mládež), organizační složka Národního institutu dětí a mládeže MŠMT, koordinuje v ČR výchovně-vzdělávací program EU Mládež v akci (2007-2013),  který nabízí výměny, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do projektů podpory demokracie, školení pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další aktivity.

České překlady publikací EURYDICE

2008-06-03 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Přehled českých překladů některých publikací EURYDICE od roku 1999.

ČR se zapojuje do mezinárodních projektů na podporu výuky matematiky a přírodních věd

2010-09-06 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Česká republika se aktivně zapojila do mezinárodních aktivit SCIENTIX a SPICE, které iniciovala Evropská komise a řídí je organizace European Schoolnet.

Dohoda CEEPUS III bude platit od roku 2011

2010-04-16 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Dohoda CEEPUS III,  podepsaná 25. 3. 2010,  bude platit od roku 2011. CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Erasmus Mundus - pro studenty

2011-07-27 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Talentovaným vysokoškolským studentům program Erasmus Mundus nabízí: možnost studovat kvalitní magisterské a doktorské programy, které společně nabízí konsorcium evropských a v některých případech i mimoevropských univerzit; možnost účastnit se studijního pobytu v rámci partnerství na vysoké škole v mimoevropské zemi.

Erasmus Plus (Erasmus+)

2014-03-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový program Evropské unie Erasmus Plus (Erasmus+). Jde o program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Nahrazuje dosavadní programy:  Program celoživotního učení, program „Mládež v akci“ a 5 programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Erasmus+ poprvé poskytne podporu z EU i na sport, zejména na místní úrovni.