Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Dokumenty obsahující informace o vzdělávání cizinců u nás a našich žáků v zahraničí jsou užitečné pro ty, kdo se zajímají o mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Vedle seznámení se školskými systémy v cizině zde naleznou informace o mezinárodních projektech a spolupráci ve vědě a výzkumu.

AKTION - spolupráce ve vědě a vzdělávání s Rakouskem

2011-06-01 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Program AKCE Česká republika-Rakouská republika-spolupráce ve vědě a vzdělávání je zaměřen na kooperaci v oblasti výzkumu a vývoje a podporu akademické výměny mezi univerzitami a dalšími VŠ. 

České překlady publikací EURYDICE

2008-06-03 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Přehled českých překladů některých publikací EURYDICE od roku 1999.

ESA - Evropská kosmická agentura

2009-08-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evropská spolupráce v oblasti kosmického výzkumu.

EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. 

Koncepce mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS 2011

2011-03-15 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Publikace vydaná ÚIV je zkráceným upraveným překladem knihy PIRLS 2011 Assessment Framework, kterou vydalo mezinárodní centrum výzkumů TIMSS & PIRLS. V publikaci je popsána koncepce výzkumu PIRLS 2011.

Mezinárodní spolupráce NÚOV

2006-01-08 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Spolupráce s mezinárodními institucemi a účast na projektech umožňuje NÚOV sledovat vývoj odborného vzdělávání v zahraničí a konfrontovat trendy v ČR s děním v jiných evropských zemích. 

Národní oddělení EURYDICE

2010-06-03 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
EURYDICE (The Information Network on Education in Europe) je informační síť, která je od roku 1980 prostředkem Evropské komise pro podporu spolupráce a pochopení vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky v členských a kandidátských zemích Evropské unie a v zemích ESVO/EHP.

Prezentace z výroční konference programu Tempus

2011-04-15 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Konference ke 20.výročí programu Tempus se uskutečnila  v Srbsku. Cílem byla výměna zkušeností z programu EU, který se zabývá modernizací vysokého školství v partnerských zemích.

Projekty ESF: Kompetence I , Kompetence II

2009-11-20 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
V Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost realizují MŠMT a ÚIV dva projekty, Kompetence I a Kompetence II, zaměřené na přípravu a realizaci mezinárodních výzkumů ve vzdělávání.

Série přednášek o studiu v USA

2011-05-25 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Fulbrightova komise pořádá v květnu a červnu sérii přednášek pro zájemce o studium v USA: zkouška TOEFL, co je potřeba si zařídit před odletem do USA a další informace.