Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Digitální učební materiály webu Metodika v licenci Creative Commons

2009-05-18 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický

Od poloviny dubna 2009 jsou všechny Digitální učební materiály na Metodickém portálu dostupné pod licencí Creative Commons, která je v souladu s českou legislativou.

eTwinning jako běžná součást výuky

2010-12-04 Zdroj: spomocnik.rvp.cz
Zpráva o mezinárodní eTwinnigové konferenci 2011 v Budapešti přinášející informaci o aktuálních trendech vývoje programu a o vítězích mezinárodní soutěže.

ICT ve školách - záměry MŠMT

2008-10-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT bude v letech 2009-2013 v souvislosti s čerpáním prostředků z evropských fondů věnovat zvýšenou pozornost informačním a komunikačním technologiím ve školách. V nové rubrice stránek MŠMT se můžete seznámit s některými záměry resortu.

Informační a komunikační technologie ve škole

2010-03-01 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
VÚP vydal metodickou příručku pro vedoucí pracovníky ve školách a ICT metodiky. Publikace je určena ZŠ, ale inspiraci a poučení z ní mohou čerpat i pedagogové jiných typů škol.

Speciální dětské počítače zamířily do školek v Ostravě

2011-02-21 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Výukový program určený pro děti ve věku 3-7 let si klade za cíl naučit děti, rodiče i vyučující zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporovat počítačovou gramotnost předškoláků.

Survey of Schools: ICT in Education

2013-05-28 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Evropská komise zveřejnila v dubnu 2013 výsledky evropského průzkumu využívání ICT ve vzdělávání. Průzkumu se v ČR účastnilo 544 škol.

Tematická zpráva ČŠI - Úroveň ICT v základních školách v ČR

2009-09-17 Zdroj: Česká školní inspekce
Česká školní inspekce uskutečnila v období od 1. února do 30. června 2009 monitoring s cílem zjistit stav a využití ICT v základních školách.

Zveřejnění katalogů požadavků z Informatiky

2010-05-05 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
MŠMT schválilo katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - Informatika, a to v základní a vyšší úrovni obtížnosti. Katalogy požadavků jsou platné od školního roku 2011/2012.