Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Analýza internetové prezentace školy

2010-12-15 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Evaluační nástroj NÚOV nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu internetových stránek školy z hlediska obsahového a formálního.

Češi neumí ohodnotit své jazykové znalosti

2013-02-23 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Pomoc teď nabízí online aplikace evropského jazykového portfolia dostupná na www.evropskejazykoveportfolio.cz a pro komfortnější práci uzpůsobená věku uživatele (žáci do 11 let, 11-15 let, 15-19 let a dospělí).

Chraňte děti před kyberšikanou

2011-01-07 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
VÚP systematicky upozorňuje na problém bezpečnosti internetu na Metodickém portálu prostřednictvím článků, digitálních učebních materiálů, wiki-příspěvků a diskusemi.

eTwinning - spolupráce žáků partnerských škol v Evropě

2010-03-05 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek popisuje aktivitu eTwinning a nástroje a služby portálu www.etwinning.net, resp. www.etwinning.cz, které usnadňují kterékoli mateřské, základní a střední škole realizaci mezinárodních projektů.

Evropská srovnávací zpráva o počítačové gramotnosti žáků i učitelů

2011-01-17 Zdroj: Dům zahraničních služeb
Zpráva srovnává začlenění digitálních kompetencí do národních učebních plánů ZŠ a SŠ v jednotlivých zemích a zabývá  se hodnocením počítačové gramotnosti žáků, studentů učitelství i učitelů.

Přihláška na konferenci Metodického portálu

2011-07-26 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
NÚV - divize Výzkumný ústav pedagogický připravuje podzimní konferenci "Metodický portál – příležitost pro učitele (závěrečná konference projektu Metodika II)", která se uskuteční v Praze 9. listopadu.

Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing

2011-01-10 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek náměstka ředitelky VÚP předkládá aktuální pohled na problematiku uplatnění ICT koordinátorů na školách v souvislosti s vývojem online výukových aplikací.

RVP, ŠVP a Certifikát ECDL jako nástroj motivace

2010-04-13 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek VÚP: RVP, ze kterých školy při tvorbě ŠVP vycházejí, kladou důraz na klíčové kompetence v oblasti IKT. Člověk a IKT je průřezové téma prostupující všemi obory.

Světová digitální knihovna online

2009-04-22 Zdroj: wdl.org/en/
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) spustila v 7 světových jazycích internetovou WORLD DIGITAL LIBRARY - Světovou digitální knihovnu, která umožní vstup do archivů velkých mezinárodních i národních knihoven.

Travel well - učební materiály bez jazykových bariér

2010-06-25 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce
Učitelé mohou sdílet učební materiály z jakékoli země v Evropě. Sdílení příspěvků je jedním z hlavních cílů projektu Mezinárodního úložiště učebních materiálů LRE.