Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít 2

2008-11-11 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Záměrem je seznámit děti předškolního věku s cizím jazykem: s prvky jazyka, výslovností, slovní zásobou, tvorbou jednoduchých vět a s jejich praktickým využitím v rámci následné jednoduché interakce učitel - dítě, dítě - rodič.

Angličtina v MŠ aneb jak začít 1

2008-11-11 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Materiál "Angličtina v MŠ aneb jak začít" slouží k nápomoci pedagogům předškolních zařízení.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

2013-01-16 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určeno rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Doporučení MŠMT k vydávání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2012-05-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT v rámci rozhodování v přezkumném řízení zjistilo závažné nedostatky v některých rozhodnutích o přijetí, resp. nepřijetí, dítěte k předškolnímu vzdělávání a  vydává následující doporučení.

Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti

2014-10-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám ZŠ k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti (např. bezpečnostních chodítek) mimo prostory školy

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

2015-12-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu - vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

2017-03-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a určení spádovosti školy. Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce, pro MŠ a zřizovatele ke snažší orientaci v nových pravidlech.

Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v MŠ

2017-01-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Cílem je poskytnout školám detailnější vhled do jednotlivých oblastí vzdělávání dětí věku od 2 do 3 let, poukázat na dílčí odlišnosti při vzdělávání ve srovnání s 3 až 6 (7)letými, zpřehlednit informace a dát školám vodítko k tomu, jak mají postupovat. 

K vlastnímu hodnocení činnosti mateřské školy

2008-10-29 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Příspěvek nabízí možné přístupy a konkrétní příklady jak postupovat při vlastním hodnocení, jak sebehodnocení plánovat a jak průběh i získané výsledky vyhodnocovat.

Kdo rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, jak mají rodiče postupovat v případě nepřijetí?

2008-06-05 Zdroj: Česká školní inspekce
ČŠI odpovídá na dnes častou otázku rodičů, kdo rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí. Informuje o kompetencích a o postupu ve správním řízení o přijetí a při odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.