Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

AIA (Akademická informační agentura)

2006-01-10 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce
AIA se zabývá zejména agendou stipendijních studijních pobytů v zahraničí, určených hlavně vysokoškolským studentům a pedagogům. Informuje také o dalších nabídkách studia v zahraničí.

Bezbariérové ZŠ a SŠ v Praze

2010-07-12 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Seznam bezbariérových základních a středních škol v Praze.

Část dětí na víceletá gymnázia nepatří, zjistila ČŠI

2012-09-23 Zdroj: iHNed.cz
ČŠI: Na gymnáziích studuje celá řada dětí, které by na základních školách patřily spíš k těm horším.

CLIL - jak na cizí jazyk v českých školách

2010-05-02 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Integrovaná výuka cizího jazyka, obsah CLIL v české škole.

Co je cílem hodiny osobnostní a sociální výchovy?

2010-02-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek přináší v osmi bodech praktická doporučení týkající se toho, jak přemýšlet o cílech v osobnostní a sociální výchově, jak je formulovat a jakým úskalím se vyhnout.

Čtenářská gramotnost žáků středních odborných škol

2010-12-07 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Žáci téměř vůbec nečtou a někteří mají na střední škole problém číst nahlas. Vyplývá  to z dotazníkového šetření uskutečněného na jaře 2010 na pilotních školách.

Dárek pro střední školy k novému školnímu roku: 1,5 miliardy z fondů EU

2011-06-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT zveřejňuje seznam šablon, prostřednictvím kterých budou moci SŠ žádat o dotace. Dotace jsou určeny pro mimopražské SŠ.

Digitální učební materiály aneb Poskládejte si svou hodinu

2007-12-13 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Digitální učební materiály - jsou novinkou, se kterou se na Metodickém portálu www.rvp.cz potkají jeho návštěvníci již od 12. prosince na adrese http://dum.rvp.cz. Jde o garantované materiály, které jsou připravené přímo pro použití ve vyučování. Patří mezi ně pracovní listy, prezentace, audio a video soubory.

Doporučení MŠMT k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem

2015-11-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele.

Europass Vám pomůže prodat Vaše IT dovednosti

2012-05-02 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Národní ústav pro vzdělávání se kromě Europassu podílí na zvýšení motivace žáků a studentů středních škol ke studiu a práci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) i dalšími aktivitami.