Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Analýza stavu a možného vývoje vyššího odborného vzdělávání

2009-11-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT - odbor středního a vyššího odborného vzdělávání - 23 předkládá odborné veřejnosti studii Ing. M. Karpíška a kol. o aktuálním tématu v oblasti vyššího odborného vzdělávání.

Často opakované otázky

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Otázky kolem ukončování vyššího odborného vzdělávání.

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci programů VOV

2009-10-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání, změnu, prodloužení platnosti a kritéria pro hodnocení žádostí o udělení akreditace.

Postavení absolventů VOŠ je rozporuplné

2009-03-11 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Postavení VOŠ dokládá nová publikace Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe -  II. etapa, kterou vydal Národní ústav odborného vzdělávání. 

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU

2008-01-19 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Publikace informuje o vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání v ČR i v jednotlivých krajích, o vývoji struktury přijímaných žáků podle skupin oborů v odborném vzdělávání, porovnává některé údaje o vzdělávání u nás a ve světě i postavení mladých lidí na trhu práce v ČR, zemích EU a jiných vyspělých státech. Závěr je věnován strukturám zaměstnanosti.