Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

AIA (Akademická informační agentura)

2006-01-10 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce
AIA se zabývá zejména agendou stipendijních studijních pobytů v zahraničí, určených hlavně vysokoškolským studentům a pedagogům. Informuje také o dalších nabídkách studia v zahraničí.

Akreditované studijní programy vysokých škol

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový přehled akreditovaných studijních programů. Vyhledávač akreditovaných studijních programů. Seznam zkratek VŠ.

Akreditované studijní programy vysokých škol

2015-10-07 Zdroj: Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy
Seznam akreditovaných VŠ studijních programů v ČR.

Boloňský proces - Boloňská deklarace

2006-06-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V červnu 1999 podepsali ministři odpovědní za vysoké školství 29 evropských zemí deklaraci o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010, tzv. Boloňskou deklaraci. Přijali program, který se stal akčním plánem rozvoje vysokého školství v Evropě do roku 2010.

Centralizované rozvojové projekty VŠ 2011

2011-02-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Centralizované rozvojové projekty podpořené v roce 2011 podle jednotlivých vysokých škol: řešitelé, doba řešení projektu, přidělené prostředky.

Centrum pro studium vysokého školství

2008-09-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), veřejná výzkumná instituce. Základní a aplikovaný výzkum terciárního vzdělávání. Národní centrum distančního vzdělávání. Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (poradenská a konzultační činnost v oblasti akademického uznávání dokladů o vzdělání).

Evropské peníze na vědu a výzkum potečou dál

2011-04-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Na národní úrovni došlo k pozastavení tzv. certifikace výdajů, tedy procesu, který nemá přímý dopad na příjemce dotací a čerpání finančních prostředků.

Finanční pomoc studentům je nezbytná

2009-12-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT představilo výsledky výzkumu, kterého se zúčastnilo 11 743 studentů. Absence systému finanční pomoci studentům  patří mezi příčiny nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Jak uhlídat vysoké školství

2008-07-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Z akreditačních zkušeností. Situace českého VŠ vzdělávání nevyvolávala širší zájem veřejnosti ani médií, dokud nenastal případ rušení soukromé vysoké školy.

Klíčové údaje o vysokém školství v Evropě 2007

2009-01-21 Zdroj: EURYDICE
Na internetových stránkách EURYDICE byl vystaven překlad publikace EURYDICE: Key Data on Higher Education in Europe - edition 2007 (Klíčové údaje o vysokoškolském vzdělávání v Evropě 2007).