Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

CLIL v českých ZUŠ a profesionalizace učitelů - prognóza

2010-06-26 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Prognóza integruje poznatky převážně české pedagogiky a americké teorie řízení. Je určena učitelům ZUŠ a dalším zájemcům. 

Jde to učit?

2010-07-27 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek se zabývá otázkou zařazení předškolních dětí mladších 5 let do výuky základních uměleckých škol. 

Národní projekt "Podpora základních uměleckých škol"

2011-03-23 Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání
Projekt je určen základním uměleckým školám v celé ČR s výjimkou Prahy. Cílem je podpořit ZUŠ v přípravě školních vzdělávacích programů. 

Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ

2013-02-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol, vydaný MŠMT dle vyhlášky č. 55/2005 Sb.

Podpora ZUŠ - avizo

2011-07-20 Zdroj:
Od září 2011 zahajuje NIDV realizaci projektu Podpora ZUŠ. Úvodní konferenci připravuje krajské pracoviště NIDV Brno na 16.září 2011. Pozvánka bude zveřejněna. V říjnu budou následovat semináře pro management a koordinátory ZUŠ.

Propozice soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2013/14

2013-08-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vyhlašuje pro školní rok 2013/14 soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru (č.j. MSMT-33 988/2013).

RVP základního uměleckého vzdělávání

2008-05-27 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Pilotní verze - Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání.

Zavádění CLIL na ZUŠ v období 2009-11

2009-06-02 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky získané s konceptem CLIL na ZUŠ (výuka předmětů v cizím jazyce) na pozadí nástinu transformace vzdělávací soustavy ČR.