Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Vzdělávací programy EU

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Cílem komunitárních vzdělávacích programů je posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy Evropské unie prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci tzv. Lisabonské strategie.

Vzdělávání v konzervatoři

2006-12-14 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Na vzdělávání v konzervatoři se vztahují ustanovení školského zákona o středních školách specifika vzdělávání v konzervatoří upravuje část pátá školského zákona. Prováděcím právním předpisem je pro konzervatoře vyhláška  č. 13/2005 Sb., o středním vzděláván a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějíšch předpisů.