Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se SPV

2009-05-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výstup studie k míře připravenosti základních a středních škol vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami inkluzívním způsobem a transformaci zvláštních škol.

Centra podpory inkluzivního vzdělávání

2010-07-28 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Centra vznikla na podporu zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na ZŠ. Zaměřují se na zmapování potřeb žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, tvorbu školních podpůrných programů a metodickou podporu a poradenství.

Integrace a inkluze - zkušenosti z Evropských škol a evropských zemí

2015-05-12 Zdroj: Česká školní inspekce
Seminář České školní inspekce Integrace a inkluze - zkušenosti z Evropských škol a evropských zemí - 12. května 2015. Diskuse k problematice inkluze, integrace a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v širším slova smyslu, se zaměřením na etnická, sociální, kulturní nebo teritoriální specifika.

Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání

2009-11-06 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Prezentace výsledků výzkumu "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání".

MŠMT podniká další kroky k zajištění společného vzdělávání

2016-02-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává další materiály k náběhu novely školského zákona. Především jde o harmonogram kroků ke společnému vzdělávání a odpovědi pro rodiče. Ministryně prodlužuje termín pro rediagnostiku dětí, které již nyní využívají podpůrná opatření, do 1. září 2018.

Odpovědi VÚP k problematice speciálního vzdělávání

2011-03-15 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra VÚP v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky speciálního vzdělávání.

RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální

2006-04-04 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
MŠMT schválilo Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS) a uvolnilo jej podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, od 1. 9. 2008 k za­hájení dvouletého období tvorby školních vzdělávacích programů.

Seznamy speciálních škol v Praze

2010-06-17 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Aktualizované seznamy pražských speciálních mateřských, základních a středních škol s vysvětlením, pro který typ dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou určeny.

Speciální vzdělávání

2007-12-13 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Články k speciálnímu vzdělávání na metodickém portálu.

Systém vzdělávání žáků se SVP v našich podmínkách

2011-01-14 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Příspěvek J. Pilaře popisuje východiska současné koncepce speciálního vzdělávání v České republice.