Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Alternativní vzdělávání v mateřských školách

2004-07-26 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Vývoj chápání pojmu alternativní výchovy v předškolní výchově a uplatnění inovativních přístupů u nás po roce 1989.

Angličtina metodou Montessori: jak začít

2010-12-21 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Cílem tohoto příspěvku je pomoci těm, kteří začínají s výukou angličtiny metodou Montessori, vytvořit celoroční plán výuky s jasnými výstupy. Kromě plánu tento článek popisuje také základní strukturu vyučovací hodiny.

Informace pro uchazeče o uznání dílčí kvalifikace

2007-08-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho
Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Seznam kvalifikací shválených k 6.8.2007. Přihláška ke zkoušce pro uchazeče o uznání dílčí kvalifikace.

Informace žadatelům o udělení autorizace k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

2007-08-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT pro žadatele o udělení autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Metodické doporučení - formuláře žádostí o autorizaci.

Národní soustava kvalifikací

2007-08-02 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Národní soustava kvalifikací je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015

2014-07-02 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou od školního roku 2014/2015.

Učni na Waldorfské škole složili kvalitní závěrečnou zkoušku

2010-07-16 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Cestu k tomu, jak přispět ke zvýšení pracovního uplatnění absolventů učebních oborů ukázala v tomto školním roce Waldorfská škola Příbram.

Ze stáže ve waldorfské MŠ ve Francii

2010-06-01 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek je věnován popisu stavu předškolní waldorfské pedagogiky v zahraničí (Francie), přístupu rodičů ke specifickému výchovnému systému a analýze fungování konkrétní WMŠ.