Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Akreditace vzdělávací instituce pro DVPP

2011-07-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akreditace vzdělávací instituce je stanovena v § 25 a 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Součástí žádosti o akreditaci musí být i žádost o akreditaci alespoň jednoho vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 27.

Informace pro uchazeče o uznání dílčí kvalifikace

2007-08-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho
Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Seznam kvalifikací shválených k 6.8.2007. Přihláška ke zkoušce pro uchazeče o uznání dílčí kvalifikace.

Informace žadatelům o udělení autorizace k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

2007-08-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT pro žadatele o udělení autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Metodické doporučení - formuláře žádostí o autorizaci.

Nabídka NIDM - kurzy neformálního vzdělávání

2011-04-02 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Národní institut dětí a mládeže MŠMT realizuje systém vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kteří působí v oblasti zájmového vzdělávání, pro dobrovolné pracovníky s dětmi a mládeží v jejich volném čase a pro pracovníky veřejné správy v oblasti dětí a mládeže.

Národní soustava kvalifikací

2007-08-02 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Národní soustava kvalifikací je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Přehled akreditovaných odborností v oblasti sportu

2009-09-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přehled akreditovaných odborností v oblasti sportu - rekvalifikace.

Průvodce dalším vzděláváním

2009-04-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dokument o aktivitách MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání. Je strukturován do Obecného úvodu do problematiky, části II. - Další vzdělávání v kontextu celoživotního učení, části III. - Aktivity MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání.

Šetření akreditovaných programů MŠMT

2010-01-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akreditace MŠMT je udělována programům rekvalifikačního vzdělávání, které má napomoci jeho absolventům s uplatněním na trhu práce.

Strategie celoživotního učení ČR

2008-07-01 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
MŠMT vydalo (2007) publikaci Strategie celoživotního učení ČR. Strategie celoživotního učení ČR je základním dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a představuje ucelený koncept celoživotního učení.

Účast dospělých na vzdělávání - EU a ČR

2008-01-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celoživotní učení - procento populace ve věku 25 až 64 let účastnící se vzdělávání a školení (za země EU včetně ČR). Data z výběrového šetření pracovních sil EU Labour Force Survey.