Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

17. číslo Maturitního zpravodaje je zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury

2013-03-08 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Maturitní zpravodaj č. 17 upozorňuje na možná úskalí maturitní zkoušky z českého jazyka tak, jak je vnímali maturanti v uplynulých dvou letech.

30. číslo Maturitního zpravodaje je zaměřeno na zkoušku z matematiky

2015-03-23 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Pro ty, kdo zvolili matematiku jako povinnou či nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014/2015, připravil CERMAT tematické vydání Maturitního zpravodaje se základními informacemi ke společné části maturitní zkoušky z matematiky a bližšími podrobnosti k výběrové zkoušce Matematika+, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

CERMAT zaznamenal technické chyby u protokolů o výsledcích maturitní generálky

2010-05-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pracovníci CERMATu provedli analýzu chyb, ke kterým došlo v rámci generování protokolů o výsledcích maturitní generálky žáků na školách, které se generálky zúčastnily. 

CERMAT zveřejnil klíče správných řešení maturitních testů

2013-05-14 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci jarního termínu maturity 2013, jsou na webu www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 - jaro).

Diskuze, které proběhly ke startu nové maturity 2011

2011-05-27 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Ukončené on-line diskuze nad tématy, která se bezprostředně týkají startu nové maturity 2011.

Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+

2015-09-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Hodnocení nepovinné zkoušky bude součástí vysvědčen

2011-03-28 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Hodnocení výkonu žáka u nepovinné zkoušky bude dle novely vyhlášky o maturitní zkoušce  součástí maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Ilustrační testy a zadání 2011

2011-03-22 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Cvičné testy z povinných předmětů a zadání písemných prací  jsou k dispozici mimo SŠ a odborných učilišť  i pro uživatele webového portálu www.novamaturita.cz.

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

2017-06-03 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, od 11. září ústní zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat od 1. do 20. září 2017.

Informace k uvádění prospěchu z nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky na vysvědčení a k možnosti omluvit neúčast na nepovinné zkoušce

2011-05-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává informaci k případům, kdy se žák přihlásil pro jarní zkušební období 2011 k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky, avšak nemá zájem nepovinnou zkoušku konat.