Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Informace projektu Nová závěrečná zkouška

2009-11-03 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Informace z projektu Nová závěrečná zkouška: Připravují se nové závěrečné zkoušky, Obory vzdělání, pro něž se připravuje jednotné zadání 2009/10 a další.

Národní projekt NZZ

2009-03-31 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Cílem projektu Nová závěrečná zkouška, uskutečňovaného v letech 2009-2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma zkoušky zlepší kvalitu škol a zvýší prestiž absolventů. Projekt řídí MŠMT, řešitelem je NÚOV, financován je z ESF a rozpočtu ČR. 

Nová závěrečná zkouška (2009-2012)

2009-07-10 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem je hlavním cílem projektu řešeného NÚOV. Od školního roku 2009/10 budou mít všechny školy možnost použít jednotné zadání pro své závěrečné zkoušky.

Nová závěrečná zkouška pomáhá vrátit prestiž učebním oborům

2010-12-08 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Do projektu Nová závěrečná zkouška se v minulém školním roce zapojilo 80 % škol s učebními obory a zkoušku skládalo 68 % žáků. 

Reforma závěrečné zkoušky

2011-02-04 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
MŠMT ve spolupráci s NÚOV provádí reformu závěrečné zkoušky, která zvýší kvalitu vzdělávání žáků učebních oborů.  Reforma probíhá prostřednictvím projektů podporovaných z ESF.

Registrace škol a zajištění bezpečnosti NZZ

2011-02-11 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
NÚOV se školami uzavře smlouvu, na jejímž základě se ředitel školy stává odpovědnou osobou za zajištění bezpečnosti nové závěrečné zkoušky (NZZ) a získá přístup do informačního systému NZZ. 

Samostatná odborná práce v zadání závěrečné zkoušky

2010-01-11 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
V letošním školním roce bude jednotné zadání závěrečné zkoušky v sedmi  oborech vzdělání obsahovat i samostatnou odbornou práci.

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky 2009/10

2009-09-09 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Materiál je určen editorům a autorům jednotných zadání. Obsahuje pokyny a doporučení pro složení autorského týmu, přípravu týmu na vlastní tvorbu zadání, jeho technické zpracování v programu "Tvůrce JZZZ" a další metodické pokyny.

VYHODNOCENÍ NÁZORŮ ODBORNÍKŮ Z PRAXE NA JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

2011-07-22 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Publikace obsahuje shrnující informace o výsledcích expertního posuzování a dalším využití získaných poznatků.

Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním závěrečné zkoušky

2009-10-06 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
NÚOV vydal publikaci Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním v informačním systému Nové závěrečné zkoušky.