Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Databáze regulovaných povolání

2011-01-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Databáze regulovaných povolání a činností ČR. Databáze regulovaných profesí v členských zemích EU.

Dohoda mezi ČR a SRN o uznávání VŠ vzdělání

2008-09-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dohoda mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství.

Europass usnadní pohyb zaměstnanců po Evropě i žádání o práci

2009-05-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Europass je soubor 5 dokumentů, které vypovídají o tom, jaké má jejich nositel vzdělání, osobní kompetence, jazykovou a odbornou kvalifikaci a zkušenosti z evropského trhu práce. Europass, jehož struktura je jednotná pro celou EU, má zjednodušit a zpřehlednit situaci jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

Europass už 5 let pomáhá zájemcům o práci nebo studium v zahraničí

2010-12-06 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Europass podává ucelenou a mezinárodně srovnatelnou informaci o dosaženém vzdělání, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech uchazeče.

Evropský rámec kvalifikací

2007-11-27 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Evropský rámec kvalifikací (EQF) - nástroj podpory celoživotního učení - zahrnuje všeobecné vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a odbornou přípravu i vysokoškolské vzdělávání. Má za cíl zvýšení transparentnosti a vzájemné důvěry v oblasti kvalifikací.

Formulář žádosti - pro účely státní sociální podpory

2011-05-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Formulář žádosti o posouzení postavení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.

Informace pro uchazeče o uznání dílčí kvalifikace

2007-08-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho
Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Seznam kvalifikací shválených k 6.8.2007. Přihláška ke zkoušce pro uchazeče o uznání dílčí kvalifikace.

Informace pro žadatele o uznání odborné kvalifikace v ČR

2011-05-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základní informace o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků jiných států v České republice.

Informace žadatelům o udělení autorizace k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

2007-08-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT pro žadatele o udělení autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Metodické doporučení - formuláře žádostí o autorizaci.

Národní soustava kvalifikací

2007-08-02 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Národní soustava kvalifikací je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).