Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

2015-06-15 Zdroj: Česká školní inspekce
ČŠI představila odborné veřejnosti model kvalitní školy a modifikovaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016. Dokument zde.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

2015-07-18 Zdroj: Česká školní inspekce
Schválená kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/13

2010-08-04 Zdroj: Česká školní inspekce
Kritéria ČŠI pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2012/13 (schváleno MŠMT 6. srpna 2012).

Kritéria hodnocení škol

2010-10-05 Zdroj: Česká školní inspekce
ČŠI zveřejňuje pro potřeby škol Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a cýsledků vzdělávání pro školní rok.

Projekt Hodnocení kvality vysokých škol

2006-01-10 Zdroj: Centrum pro studium vysokého školství
Cíle projektu LS0601 Hodnocení kvality vysokých škol - 2. etapa, závěrečná zpráva, seznam výstupů.