Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

1. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

2009-12-15 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Bulletin národního projektu Cesta ke kvalitě má pomoci školám při autoevaluačních procesech. Zabývá se řešením otázek vlastního hodnocení školy.

2. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

2010-04-06 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Druhé číslo bulletinu je zaměřeno na počáteční fázi autoevaluace: analýzu aktuálního stavu, plán autoevaluace a volbu kritérií a indikátorů. Téma se  prolíná se v odborných článcích i článcích věnovaných zkušenostem škol a ředitelů.

Analýza autoevaluačních procesů v MŠ

2010-08-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Analýza autoevaluačních procesů v MŠ - rozhovory s ředitelkami. Úkolu analýza autoevaluačních procesů v MŠ se účastnilo 10 MŠ.

Autoevaluace mateřské školy

2008-11-06 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Publikace Autoevaluace mateřské školy obsahuje základní informace, pokyny a doporučení, jak při sebehodnocení postupovat, jak si poradit se systémem hodnocení v ŠVP, strukturou vlastního hodnocení i se závěrečným hodnocením.

Autoevaluace třídního učitele

2011-02-03 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek na Metodickém portálu VÚP rozebírá stěžejní momenty pedagogické práce třídního učitele a snaží se nalézt možnosti, jak je vyhodnocovat.

České překlady publikací EURYDICE

2008-06-03 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Přehled českých překladů některých publikací EURYDICE od roku 1999.

K vlastnímu hodnocení činnosti mateřské školy

2008-10-29 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Příspěvek nabízí možné přístupy a konkrétní příklady jak postupovat při vlastním hodnocení, jak sebehodnocení plánovat a jak průběh i získané výsledky vyhodnocovat.

Plánování autoevaluace škol

2010-11-27 Zdroj: České právní předpisy stanovují jako povinnost vlastní hodnocení školy. Článek M. Chvála se týká procesu autoevaluace středních odborných škol.
České právní předpisy stanovují jako povinnost vlastní hodnocení školy. Článek M. Chvála se týká procesu autoevaluace středních odborných škol.

Plánování... možnost, nebo nutnost?

2010-11-30 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Rozhovor na portálu VÚP Metodika s M. Báčou o autoevaluaci, plánování  a problematice strategického řízení školy.

Poradna Cesta ke kvalitě

2010-09-28 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Potřebuje poradit s problémem týkajícím se provádění vlastního hodnocení vaší školy? Napište do Poradny NÚOV Cesta ke kvalitě.