Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách.

2013-04-04 Zdroj: Česká školní inspekce
ČŠI zveřejňuje tematickou zprávu Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2011/12. 

Česká školní inspekce diskutuje s řediteli škol v krajích

2015-03-30 Zdroj: Česká školní inspekce
S cílem představit vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení nové metody, postupy a nástroje hodnocení vyvíjené v projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (NIQES) pořádá ČŠI dvakrát ročně setkávání s vedoucími pracovníky škol v jednotlivých krajích.

Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty

2017-05-11 Zdroj: Česká školní inspekce
Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. 

Komentáře ČŠI k nejčastějším výtkám vůči testování

2012-05-25 Zdroj: Česká školní inspekce
Vyjádření České školní inspekce k nejčastějším výtkám vůči testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.

Koncepční záměry ČŠI 2014-2020

2013-10-07 Zdroj: Česká školní inspekce
Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014-2020, které schválila porada vedení MŠMT.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/13

2010-08-04 Zdroj: Česká školní inspekce
Kritéria ČŠI pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2012/13 (schváleno MŠMT 6. srpna 2012).

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/14

2013-08-14 Zdroj: Česká školní inspekce
ČŠI zveřejňuje pro potřebu škol a školských zařízení aktuální kritéria hodnocení platná pro školní rok 2013/2014. Kritéria schválila porada vedení MŠMT dne 13. 8. 2013.

Kritéria hodnocení škol

2010-10-05 Zdroj: Česká školní inspekce
ČŠI zveřejňuje pro potřeby škol Kritéria hodnocení škol pro příslušný školní rok. 

Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

2015-01-07 Zdroj: Česká školní inspekce
Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti jako jedno z kritérií hodnotí personální podmínky školy. V jeho rámci dlouhodobě posuzuje úroveň pedagogického zajištění vzdělávacího procesu v kontextu aktuálně platné legislativy a souvisejících předpisů. Také nyní v rámci posuzování personálního řízení škol, bude ČŠI při inspekční činnosti hodnotit a kontrolovat splnění požadavků na kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015

2014-08-08 Zdroj: Česká školní inspekce
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 schválený MŠMT.