Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Bude PISA 2009 pro nás poučením?

2010-12-13 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Studie B. Brdičky usiluje popsat, jaká opatření mohou pomoci změnit zhoršující se výsledky našeho školství v mezinárodních srovnáních. 

Česká školní inspekce provede výběrové šetření výsledků žáků

2014-03-25 Zdroj: Česká školní inspekce
Po dvouletých zkušenostech z ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, připravuje ČŠI výběrové šetření na vzorku cca 400 škol, které bude ověřovat výsledky žáků 4. a 8. ročníků ZŠ a 2. ročníků SOŠ, a to v oblasti Člověk a jeho svět (4. ročníky ZŠ), jazyková gramotnost - cizí jazyk (8. ročníky ZŠ a 2. ročníky SOŠ) a přírodovědná gramotnost (8. ročníky ZŠ). Testované oblasti budou doplněny stručným dotazníkem.

Česká školní inspekce zveřejnila analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

2015-08-27 Zdroj: Česká školní inspekce
Publikace navazuje na národní zprávu a prezentuje analýzy silných a slabých stránek českých žáků zejména s ohledem na počítačovou a informační gramotnost.. Obsahuje i podrobný pohled na testované oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně informací o tom, jak si čeští žáci vedli při řešení testových úkolů z jednotlivých témat a dovednostních úrovní.

Čeští žáci projdou mezinárodním ověřováním výsledků vzdělávání PISA a TIMSS 2015

2015-03-09 Zdroj: Česká školní inspekce
Patnáctiletí žáci 349 ZŠ a SŠ se zapojí do 2 hlavních šetření a jedné pilotáže. PISA 2015 (Programme for International Student Assessment) bude elektronickou cestou testovat přírodovědnou, matematickou a čtenářskou gramotnost a týmové řešení problémových úloh - hlavní šetření 23. března až 17. dubna 2015.  Šetření TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study), které ověřuje znalosti v matematice a přírodovědě, se zúčastní žáci 4. tříd 160 ZŠ od 4. do 29. května.

ČŠI ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti

2016-05-08 Zdroj: Česká školní inspekce
Ve dnech 9.–20. 5. 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníku SŠ v oborech vzdělání s výučním listem. Ověřována bude dosažená čtenářská, matematická a sociální gramotnost na vzorku 897 základních škol a víceletých gymnázií a 419 středních škol, testováno bude přes 50 000 žáků.

ČŠI poptává dodavatele analýzy hodnocení vzdělávání

2012-09-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká školní inspekce vyzývá vhodné dodavatele k podání nabídek na veřejnou zakázku "Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání".

ČŠI zveřejnila výsledky výběrového šetření žáků

2015-06-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podle zjištění letošního šetření výsledků žáků na úrovni 9. ročníků ZŠ a 3. ročníků vybraných oborů SOŠ jen 25 % žáků 3. ročníku vybraných oborů SOŠ a 21 % žáků na úrovni 9. ročníku dosáhlo ve společné části testů dvoutřetinové úspěšnosti a naplnilo tak požadavky očekávaných výstupů RVP ZV.

Evaluační nástroje

2010-03-03 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Přehled aktuálně nabízených evaluačních nástrojů s odkazy na jejich charakteristiky a harmonogram zveřejňování. Evaluační nástroje jsou umístěny na portále evaluačních nástrojů.

Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

2015-04-24 Zdroj: Česká školní inspekce
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci věnovanou hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů s cílem poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jejich specifické úloze při hodnocení výsledků vzdělávání. Publikaci pro ČŠI zpracoval Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

ICILS - testování počítačové a informační gramotnosti

2013-02-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a 18 dalších států je zapojeno do Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Od 4. do 27. března 2013 se na 170 školách v 8. ročnících uskuteční hlavní sběr dat.