Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Diagnostická funkce autonomního hodnocení žáka

2008-08-13 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek zabývající se problémem, že některé stránky osobnosti žáka nemůže učitel objektivně postihnout, přestože mu zákon ukládá jejich hodnocení. Jakým způsobem má ale učitel sbírat podklady pro spravedlivé hodnocení žáka-

Informace k elektronickému testování žáků ve školním roce 2013/2014

2013-12-14 Zdroj: Česká školní inspekce
Ve školním roce 2013/2014 nebude realizováno celoplošné testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ale výběrové šetření, jehož zaměření, termín a vzorek škol se připravují. Školy budou mít i v letošním roce možnost provést individuální testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků v režimu školního testování.

Mezinárodní šetření ICILS 2013

2014-11-11

Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL).  Jde o první mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti.

Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 2013

2014-11-11

Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS - projekt OECD. V pětiletém cyklu šetření jsou učitelé a ředitelé přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují.

Mezinárodní šetření PISA 2012 – schopnost patnáctiletých žáků řešit problémy

2014-11-11

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assesment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit OECD.

Projekt Kvalita I

2005-04-07 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Cílem projektu Kvalita I je rozšířit systém pedagogické evaluace na různých úrovních, tím podporovat kvalitu
vzdělávání a podpořit kurikulární reformu.

Testování žáků 5. ročníků ZŠ

2007-12-05 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Projekty evaluace výsledků vzdělávání žáků 5. tříd představují přípravnou fázi celoplošného monitoringu vzdělávacích výsledků v uzlových bodech vzdělávací dráhy.

Testování žáků 9. ročníků ZŠ

2008-01-17 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Projekty týkající se hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) od roku 2004.

Ukázkové úlohy z anglického jazyka pro 5. a 9. ročník ZŠ

2013-05-06 Zdroj: Česká školní inspekce
Testování 5. a 9. roč. ZŠ: ukázkové úlohy z anglického jazyka ve variantách s uvedením správných odpovědí i bez nich.

Výsledky mezinárodního výzkumu ICCS

2010-09-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkum Mezinárodní studie občanské výchovy (International Civic and Citizenship Education Study) zaměřený na občanské znalosti a postoje žáků 8. ročníků základních škol a na výuku občanské výchovy proběhl v roce 2009 ve 38 zemích světa včetně České republiky.