Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Akreditace vzdělávací instituce pro DVPP

2011-07-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akreditace vzdělávací instituce je stanovena v § 25 a 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Součástí žádosti o akreditaci musí být i žádost o akreditaci alespoň jednoho vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 27.

Akreditované studijní programy vysokých škol

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový přehled akreditovaných studijních programů. Vyhledávač akreditovaných studijních programů. Seznam zkratek VŠ.

Hodinové dotace rekvalifikačních kurzů

2009-04-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů. Oznámení MŠMT - upravený výklad k hodinovým dotacím.

Jak uhlídat vysoké školství

2008-07-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Z akreditačních zkušeností. Situace českého VŠ vzdělávání nevyvolávala širší zájem veřejnosti ani médií, dokud nenastal případ rušení soukromé vysoké školy.

Posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání

2008-10-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání (dokument MŠMT č. j. 19 291/2007-23).  

 

Seznam akreditovaných zařízení v oblasti sportu

2013-05-30 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Přehled vzdělávacích zařízení evidovaných odborem sportu MŠMT k roku 2015.

Specifické požadavky pro akreditaci oborů v oblasti matematiky a informatiky

2009-05-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Požadavky stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro obory matematiky a informatiky na vysokých školách.

Veřejnost musí mít možnost nahlížet do disertačních prací

2009-10-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akreditační komise se ohrazuje proti informacím v tisku, podle kterých údajně přikázala, že disertační práce z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni nesmí nikdo vidět do  návštěvy pracovní skupiny AK na uvedené fakultě.

Výroční zpráva Akreditační komise VOV za rok 2009

2010-03-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výroční zpráva Akreditační komise pro Vyšší odborné vzdělávání, která  byla projednána a schválena 3. března 2010.

Výroční zpráva Akreditační komise VOV za rok 2010

2011-03-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výroční zpráva Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (AK VOV) za rok 2010.