Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

1. český Sudoku server

Cílem tohoto serveru je vytvořit prostor, kde se může kdokoli Sudoku učit, hrát, bavit se, diskutovat o tomto fenoménu. A těmito cestami spojovat a ztmelovat komunitu lidí, které tato geniální hra baví a mají ji rádi.

A-Z encyklopedie

Online encyklopedie obsahuje více než 50 000 pojmů v českém jazyce. Jednotlivé pojmy jsou stručně vysvětleny a uživatelům umožňují pomocí odkazu přejít na stránky Wikipedie a zobrazit tak kompletní dokumentaci k danému výrazu.

ABC učebnice

Nakladatelství vydává učebnice pro všechny typy škol. Prezentace přináší přehled vydávaných titulů rozdělených dle jednotlivých ročníků, kontaktní informace.

AbcHistory

Virtuální centrum pro snazší orientaci v oborech dějiny, historie, dějepis, turistika, sběratelství, knihovnictví, archivnictví, informační vědy. Katalog anotovaných odkazů. Rešerše.

Ábíčko

Ábíčko on-line je internetový magazín, kde naleznete jak obsah tištěného časopisu ABC, tak i mnoho dalších informací, jako například články populárně-naučného charakteru, zábavné články, vystřihovánky, komiksy, soutěže apod.

ABZ - slovník českých synonym

On-line slovník českých synonym.

Academia

Nakladatelství Akademie věd ČR - vydávání publikací ze všech vědních oborů a beletrie. Zastoupeny jsou původní vědecké monografie, díla klasiků, překlady zahraničních autorů, populárně-naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, klasická i moderní světová próza. Samostatnou část ediční činnosti tvoří vědecké časopisy. Web obsahuje aktuální přehled nabízených titulů, kontakty, možnost on-line nákupu.

Acción Pedagógica

Odborný semestrální časopis se zabývá problematikou pedagogiky, teorie a metodologie ve vzdělávání. Web obsahuje přehled jednotlivých čísel s uvedením obsahu a odkazy na články.

Acta onomastica

Recenzovaný odborný časopis, který vychází pouze jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.

Adele's ESL Corner

Webové stránky obsahují  gramatická cvičení, umožňují poslech angličtiny i rozříření slovní zásoby. Gramatická cvičení jsou rozdělena do dvou úrovní obtížnosti.