Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

Adults Learning Mathematics

Odborný časopis zabývající se problematikou výuky matematiky dospělých. Web obsahuje  odkazy na jednotlivé články a linky týkající se výuky matematiky.

AGENDA WEB

Webové stránky obsahující množství výukových materiálů pro studium angličtiny. Např.: gramatiku, slovník, poslechové materiály atd.

Agentura EDUCO

Web informuje o jazykových kurzech pro veřejnost (angličtina, španělština, němčina, francouzština), dále o kurzech v zahraničí, pomaturitním studiu, výuce gramatiky, konverzaci. Web obsahuje i on-line testy, informace o jednotlivých kurzech, termínech a jejich náplni.

Akademické nakladatelství CERM

Nakladatelství se zaměřuje na vydávání studijní literatury: vysokoškolských učebnic, odborných příruček a skript, a to z oboru strojního inženýrství, psychologie, stavebnictví, historie atd.

Akcent

Web obsahuje nabídku kurzů, možnosti pomaturitního studia, dětské kurzy, firemní kurzy, ceníky těchto kurzů, kurzy češtiny pro cizince, možnost studia v zahraničí. V nabídce jsou také zahrnuty on-line jazykové testy (angličtina, španělština, němčina, francouzština). Web je určen pro studenty i širokou veřejnost.

Akropolis

Nakladatelství vydávající prózu, poezii, odborné publikace a jazykové učebnice (čeština pro cizince).

Aktivní studium

Web obsahuje informace o přijímacím řízení a studijních oborech na VŠ v České republice, o kombinovaném, prezenčním, distančním, on-line studiu a kurzech, včetně rekvalifikace a doučování, je zde možné nalézt také nabídku zaměstnání a brigád.

Albatros

Nakladatelství pro děti a mládež; web je strukturován podle cílové skupiny, dále obsahuje ediční plán, vydávané aktuality, informuje o čtenářském klubu.

All Refer.com

Všeobecná encyklopedie nabízející přehled hesel z různých oborů. Hesla jsou abecedně řazena.

Aluze - revue pro literaturu, filozofii a jiné

Časopis zabývající především literaturou a filozofií. Webová prezentace obsahuje informace o obsahu jednotlivých čísel, přílohách, kontakty a odkazy.