Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

ARSCI

Publikace z oblasti fyziky, jazykovědy, literární vědy, hudby a sportu. Prezentace přináší přehled nabízených titulů s možností nákupu v e-shopu. Současně web nabízí možnost stažení ukázek z vybraných publikací.

Artcyclopedia

Encyklopedie uměleckých děl a umění využívající tematického členění, velice podrobných vyhledávačů a hypertextových odkazů.

Asociace učitelů dějepisu České republiky

Webové stránky Asociace učitelů dějepisu, jejímž cílem je posílení dějepisu ve vyučování, rozvíjení práce v regionech, pokračování a prohlubování zahraničních kontaktů, spolupracovat s fakultami připravující učitele dějepisu.

Asociace základních uměleckých škol České republiky

Prezentace dobrovolného zájmového sdružení základních uměleckých škol. Na svých stránkách prezentuje především právní a etické normy svého sdružení. 

Atlantis

Prezentace nakladatelství Atlantis přináší přehled produkce s popisem každého titulu. Dále obsahuje ediční plán a katalog titulů vydaných v minulých letech.

Atlapedia Online

Encyklopedie obsahující charakteristiky jednotlivých států světa společně s mapami. Encyklopedie je řazena pomocí abecedního systému hesel od A do Z.  

ATRE

Web firmy, která se zaměřuje na problematiku školství. Poskytuje mateřským, základním a středním školám počítačové programy a vydává odborné publikace. Na svém webu nabízí legislativní informace týkajícími se školství a vzdělání - Ředitelská abeceda. Web je určen pro ředitele škol, pedagogické pracovníky a odbornou veřejnost.

AudioStory

Vydavatelství se zaměřuje na produkci mluveného slova českých a světových autorů. Web informuje o produkci vydavatelství, novinkách, klubu atd.

Australian Children's Literature

Odborný web zabývající se veškerou literaturou v Austrálii. Web obsahuje odkazy na různá periodika. Je dělen abecedně a tematicky.

Barrister & Principal

Nakladatelství vydává knihy a studijní materiály pro vysokoškolské a středoškolské studenty, původní i překladovou literaturu z oblasti politiky a politologie, historie, filozofie, psychologie, náboženství, sociologie, umění, kvalitní memoárovou literaturu. Web přináší ucelený přehled publikací v prodeji i nově připravovaných.