Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

Bartleby

Encyklopedie v anglickém jazyce využívající několika světových on-line zdrojů. Vyhledává pomocí klíčových slov při nastavení daných zdrojů.

BB art

Nakladatelství vydávající beletrii a naučnou literaturu. Webová prezentace obsahuje nabídku publikací rozdělených podle jednotlivých kategorií s anotací.

Bilance

Nakladatelství se zabývá vydáváním odborných titulů s daňovou a účetní tematikou. Web přináší přehled nabízených titulů v tištěné i elektronické podobě.

Biological Library

BioLib je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů. Vedle taxonomického systému nabízí i bohatou galerii fotografií, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií. Je to nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti, na jehož obsahu se mohou podílet zájemci všech možných specializací.

BoBrův Pomocník

Web zaměřený na výuku IT ve školách. Obsahuje odkazy na projekty, kurzy, učebnice, skripta a informace pro rodiče. Pomocník je koncipován především jako metodický průvodce těm, kteří nevědí přesně, co mohou od technologií očekávat a jak jim mohou pomoci zlepšit a usnadnit práci. Pomůže však i těm, kdo mají jasnou představu, co chtít a potřebují jen rychlý přístup k aktuálním informacím.

Bohemika

Nakladatelství zaměřené na učebnice češtiny pro cizince (především na základě angličtiny, ruštiny a němčiny) a na literaturu pobaltských zemí. Web přináší přehled nabízených titulů se základní charakteristikou.

Bohemistika

Stránky, které provozuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, obsahují základní informace o vydávaných odborných publikacích, připravovaných konferencích, výzkumných, pedagogických a edičních projektech. Informují rovněž o přednáškách a přednáškových cyklech, stipendiích a volných místech, výzkumných zprávách nebo nově objevených dokumentárních pramenech.

Brána DTS

Web má charakter rozcestníku, odkazuje na rubriky: školy, žáci, učitelé; výuka a vzdělání; věda a technika; výroba a praxe; kultura; životní styl; rodina a volný čas; služby; instituce; média a informace; antišprt.

Brio

V roce 2012 se součástí Nakladatelství Slovart stalo také nakladatelství Brio, které vydává ve spolupráci s předními spisovateli a výtvarníky ilustrované originální příběhy a sbírky pohádek pro děti od šesti do dvanácti let. Pro starší děti, mládež a dospělé nabízí sebrané spisy pohádek a bajek od renomovaných spisovatelů, doplněné o to nejlepší z klasické literatury celého světa.

Britannica Online

Encyklopedie vycházející ze tří dílčích britských encyklopedií. Uživatel může využít vyhledávání pomocí operátora, zadání hesla nebo počátečních písmen abecedy.