Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

Business center.cz

Informace o zákonech, financích, právu, úřadech ČR - např. finančním, živnostenském včetně slovníku pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání.

BUSINESS SUCCESS

Nabídka seminářů, kurzů, dlouhodobých studijních programů.

C. H. Beck

Nakladatelství zabývající se vydáváním především odborné právnické literatury, učebnic, odborných časopisů. Dále web nabízí semináře, elektronické produkty, seznam odkazů a kontaktů, vlastní vyhledávač.

Canadian Journal of Educational Administration and Policy

Odborný on-line časopis specializující se na problematiku vzdělávací politiky ve společnosti. Elektronická prezentace přináší odkazy na konkrétní články ve formátu pdf.

Canadian Journal of Learning and Technology

Odborný kanadský časopis specializující se na problematiku vzdělávacích technologií a vyučování. Archivní články jsou k dispozici v plném znění.

Časopis pro moderní filologii

Vědecký časopis, který se zabývá kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem cizích jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou).

CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury

Nezisková organizace zabývající se podporou demokracie a kultury, publikuje tituly týkající se této problematiky, kromě publikační činnosti zajišťuje vzdělávací semináře a přednášky. Webová prezentace komplexně představuje vydavatelskou i vzdělávací činnost Centra.

CEED

Nakladatelství zaměřené na produkci odborných ekonomických textů a učebnic pro SŠ a VŠ. Nabídka titulů s ukázkami, výukové stránky, testy, soutěže pro školy, informace o spolupráci s jednotlivými školami, vyhledávač, archiv a e-shop.

Česká elektronická knihovna

Plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století.

Česká geologická služba

Informační portál České geologické služby.