Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

Charta Musica

Hudební vydavatelství a nakladatelství, které se zabývá výrobou vzdělávacích multimédií, projekty distančního vzdělávání, grafickým designem, vývojem a správou interaktivních webových aplikací, produkcí elektronických hudebnin a vzdělávacích materiálů, hudebního softwaru Charta Musica Studio, scénickou a reklamní hudbou, transkripcí a sazbou not, grafickým zpracováním a tiskem materiálů. Web obsahuje kontakty, nabídku not a zpěvníků.

CHEMagazín

Elektronická prezentace časopisu zaměřeného na chemickou a laboratorní praxi. Přináší přehled odborných článků, odkazy na chemická pracoviště a školy, informace o výstavách a odborných seminářích, inzerci. Archiv obsahuje přehled již vydaných čísel.

Chemické listy

Webová verze časopisu České společnosti chemické, který přináší v elektronické podobě abstrakty i celá znění vybraných článků. Dále nabízí řadu odkazů a vlastní vyhledávač.

Chemie - chemický vzdělávací portál

Chemický vzdělávací portál prezentuje periodickou tabulku prvků (zobrazení prvku, seznamu prvků), názvosloví organické a anorganické, seznam minerálů (vlastnosti a obrázky), výpočty (příklady z obecné a fyzikální chemie), nabízí možnost stáhnout si laboratorní práce a videa chemických pokusů.

Čítárny

Web prezentuje projekt pro popularizaci knih pro děti a mládež a čtenářství vůbec. Obsahuje recenze, životopisy, aktuality a spoustu dalších informací zabývající se knižní problematikou, jejíž cílovou skupinou jsou zejména žáci a studenti.

CoJeCo

Web CoJeCo je internetová encyklopedie, která poskytuje zdarma informace ve formě textů, statického i pohyblivého obrazu, zvuku a internetových odkazů. V levé liště jsou umístěna vybraná hesla na základě přání a dotazů uživatelů, dozvíme se, jaká výročí nás čekají v následujícím týdnu. Najdeme zde také citáty slavných osobností. Web má vlastní vyhledávač.

COLLEGIUM BOHEMICUM

Stránky zaměřené na kulturně-vzdělávací akce v Ústeckém kraji, kulturní dědictví spoluvytvářené v českých zemích německy mluvícím obyvatelstvem, vzdělávací materiály k tématu česko-německých dějin pro výuku na středních školách, pravidelné akce s nabídkou zajímavých metod zprostředkování historických poznatků a nových materiálů k výuce česko-německých dějin atd.

Comparative Education Review

Odborný časopis zabývající se problematikou politiky, ekonomie a sociálních věd. Web odkazuje na jednotlivá čísla a články, poskytuje bibliografické údaje o autorech.

Computer Media

Nakladatelství a vydavatelství počítačové literatury, učebnic a velkoplošných nástěnných obrazů pro výuku výpočetní techniky. Prezentace přináší přehled nabízených titulů, vyhledávač.

Contemporary Issues in Early Childhood

Odborný časopis zabývající se problematikou dětí a jejich rodin od narození do 8. roku dítěte. Obsahuje studie, odborné články, diskuse, výsledky výzkumů atd. ve formátu pdf.