Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
 • Odkaz na kategorii výchova a vzdělávání
 • Odkaz na kategorii poradenske sluzby ve skolstvi
 • Odkaz na kategorii knihovny
 • Odkaz na kategorii mezinarodni aktivity
 • Odkaz na kategorii volny cas
 • Odkaz na kategorii legislativa
 • Odkaz na kategorii statistika, výzkum a vývoj
 • Odkaz na kategorii moderni technologie ve vzdelavani

Aktuality

Ministr Štech jednal se zástupci České rady dětí a mládeže

2017-07-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech se setkal se zástupci České rady dětí a mládeže. Tématem jednání byla činnost v oblasti dětských a mládežnických organizací, legislativní činnost v uvedené oblasti a výhledový rozpočet. 

Kariérní řád učitelů u poslanců ztroskotal

2017-07-13 Zdroj: ceskenoviny.cz

Poslanecká sněmovna nepřijala svou ani senátní verzi novely o pedagogických pracovnících, jež by nový kariérní řád zavedla. Legislativní cesta předlohy tím skončila.

Žáci navštíví v novém školním roce víc muzeí a galerií

2017-07-06 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více muzeí, galerií či památníků budou moci navštívit žáci, kteří se v příštím školním roce zapojí do pokusného ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol". Koordinací bylo pověřeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Nové garantované dokumenty

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2017

2017-07-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1 obsahuje porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících ve školách a školských zařízeních na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2017/2018

2017-07-19 Zdroj: Česká školní inspekce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2017/18 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který vytvořila ČŠI ve spolupráci s externími odborníky.

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

2017-06-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává 4 opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje šk. rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nař. vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nař. vlády č. 71/2017 Sb.

Nejčtenější

Organizace školního roku a zápisy k povinné školní docházce

2011-05-13

Soubor pedagogicko-organizačních informací (SPOI)

Soubor pedagogicko-organizačních informací zahrnuje informace pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení.

Ke stažení soubory na školní roky předchozí, aktuální a následující.

Pedagogicko-psychologické poradny - Jihomoravský kraj

2011-05-12
 • PPP Blansko
  Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
  tel. 516 417 431, e-mail: pppbk@bknet.cz
 • PPP Boskovice
  Havlíčkova 2142/35, 680 01 Boskovice
  tel. 516 454 178
 • PPP Brno
  Hybešova 15, 602 00 Brno
  tel. 543 517 738, e-mail: poradna@pppbrno.cz
  http://www.pppbrno.cz/
 • PPP Gymn. J. G. Mendela

Posouzení systému evaluace a monitoringu v ČR

2014-11-11

V projektu Kompetence III Posouzení systému evaluace a monitoringu v ČR se Česká republika zapojila do projektu OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes.