Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

2011-05-05 Zdroj: Portál veřejné správy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon).