Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Bezpečný internet na ZŠ a SŠ v Evropě

2010-01-28 Zdroj: Eurydice
Publikace Education on Online Safety in Schools in Europe (Eurydice) shrnuje hlavní poznatky šetření zaměřeného na vzdělávání v oblasti bezpečného používání internetu na školách primární a sekundární úrovně ve 30 evropských zemích (v angličtině).

eTwinning (komunita evropských škol)

2007-12-20 Zdroj: etwinning.cz

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů MŠ, ZŠ a SŠ v rámci Evropské unie.  Školy z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku (prostřednictvím informačních a komunikačních technologií). eTwinning je součástí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Domu zahraničních služeb MŠMT.

MŠMT chystá projekt digitalizace škol

2013-10-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství informovalo vládu o strategickém záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“, jehož cílem je rozšířit do výuky v celé ČR nejmodernější digitální technologie.

Profil Škola²¹ - nástroj pro zapojení ICT do života školy

2011-02-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický

Profil Škola²¹ je autoevaluační nástroj Metodického portálu VÚP,  pomocí které mohou školy hodnotit stanovené oblasti využití informačních a komunikačních technologií.

Publikace - Výukové scénáře pro výuku s tablety

2015-07-25 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce
Projekt Creative Classrooms Lab pilotoval využívání tabletů ve výuce na základních a středních školách v 8 evropských zemích. Publikace představuje 4 výukové scénáře pro výuku s tablety. Ke stažení.

Studie o využití ICT ve vzdělávání

2011-03-29 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Součástí aktivit organizace EUN je vytváření evropských studií o využívání ICT ve vzdělávání nebo o výuce matematiky a přírodních věd.