Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Dokumenty obsahující informace o vzdělávání cizinců u nás a našich žáků v zahraničí jsou užitečné pro ty, kdo se zajímají o mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Vedle seznámení se školskými systémy v cizině zde naleznou informace o mezinárodních projektech a spolupráci ve vědě a výzkumu.

České překlady publikací EURYDICE

2008-06-03 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Přehled českých překladů některých publikací EURYDICE od roku 1999.

Doporučení rady a zástupců vlád členských zemí EU

2011-02-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dokument Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o aktivním začleňování mladých lidí: boj proti nezaměstnanosti a chudobě (2010/C 137/01).

eTwinning (komunita evropských škol)

2007-12-20 Zdroj: etwinning.cz

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů MŠ, ZŠ a SŠ v rámci Evropské unie.  Školy z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku (prostřednictvím informačních a komunikačních technologií). eTwinning je součástí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Domu zahraničních služeb MŠMT.

eTwinning - spolupráce žáků partnerských škol v Evropě

2010-03-05 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek popisuje aktivitu eTwinning a nástroje a služby portálu www.etwinning.net, resp. www.etwinning.cz, které usnadňují kterékoli mateřské, základní a střední škole realizaci mezinárodních projektů.

Evropský týden odborných dovedností - Objev svůj talent!

2016-12-06 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Od 5. do 9. prosince 2016 se po celé Evropě uskuteční na národní, regionální i místní úrovni aktivity, jejichž cílem je ukázat špičkovou kvalitu odborného vzdělávání a přípravy, zvýšit jeho atraktivitu a prestiž a inspirovat jednotlivce bez rozdílu věku, aby dokázali objevit své schopnosti a talent prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy

Národní centrum Europass

2005-12-22 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Europass je první evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho kompetencích, pracovních zkušenostech a vzdělávací cestě. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé EU.

Průvodce EU NA DOSAH

2009-05-22 Zdroj: europe-direct.cz
Průvodce informačními a poradenskými sítěmi Evropské unie v České republice.

Studie o využití ICT ve vzdělávání

2011-03-29 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Součástí aktivit organizace EUN je vytváření evropských studií o využívání ICT ve vzdělávání nebo o výuce matematiky a přírodních věd.

Veřejné konzultace EK k modernizaci evropského terciárního vzdělávání

2011-02-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evropská komise provádí veřejné konzultace, do kterých se může zapojit kterýkoli občan členského státu EU. Cílem je získat názory na priority pro reformy terciárního vzdělávání