Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Centrum pro studium vysokého školství

2008-09-24 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), veřejná výzkumná instituce. Základní a aplikovaný výzkum terciárního vzdělávání. Národní centrum distančního vzdělávání. Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (poradenská a konzultační činnost v oblasti akademického uznávání dokladů o vzdělání).

Dokumenty EU k výzkumu a vývoji

2005-01-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dokumenty EU k výzkumu a vývoji - nařízení, směrnice, rozhodnutí.