Přihlášení

Vyhledávání

Poll

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Centrum pro školní knihovny

2007-05-30 Zdroj: Národní pedagogická knihovna Komenského
Webové stránky zaměřené na podporu školních knihoven.

Knihovny v České republice

2010-06-22 Zdroj: knihovny.net
Knihovny v České republice. Souborné katalogy.

Manuscriptorium školám

2008-11-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manuscriptorium je systém financovaný Národní knihovnou ČR provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů, který shromažďuje a zpřístupňuje na internetu informace o historických knižních fondech.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

2006-01-10 Zdroj: Národní muzeum a pedagogická knihovna Komenského

Pedagogická knihovna J. A. Komenského -  veřejně přístupná knihovna, která shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd. Fond tvoří cca 470 tisíc svazků,  mj. knihy, periodika, elektronické dokumenty a mapy,  bohatý fond historických i nových učebnic.

Školní knihovny činnost a funkce

2009-09-15 Zdroj:
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách, které má za cíl poskytnout metodickou podporu a pomoc v oblasti činnosti školních knihoven.

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež

2008-02-13 Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna Komenského
Sukova studijní knihovna literatury pro mládež je největší relativně úplnou sbírkou literatury pro děti a mládež vydávané na území naší republiky od konce 18. století po současnost. Informace o službách čtenářům, které knihovna poskytuje.

Světová digitální knihovna online

2009-04-22 Zdroj: wdl.org/en/
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) spustila v 7 světových jazycích internetovou WORLD DIGITAL LIBRARY - Světovou digitální knihovnu, která umožní vstup do archivů velkých mezinárodních i národních knihoven.

Zlatá stuha pro ÚIV

2010-05-29 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání - divize Národní pedagogická knihovna

Ústav pro informace ve vzdělávání - divize Národní pedagogická knihovna Komenského obdržela prestižní Zlatou stuhu za nakladatelský počin v roce 2009 v oblasti literatury pro děti a mládež za knihu Ivony Březinové Okno do komína, kterou ilustrovala brněnská ilustrátorka Vlasta Baránková.